01 Sij 1970

50.Šalamunov memorijal 2017

Tip događaja:
Lokacija:
Organizator:

1 Siječanj 12:00 - 1 Siječanj 12:00

Društvo za šport i rekreaciju Železničar Maribor

Maribor (SLO)

od 2017-10-20 do 2017-10-22