01 Sij 1970

WCC-Ljubljana

Tip događaja:
Lokacija:
Organizator:

1 Siječanj 12:00 - 1 Siječanj 12:00

Gym Sveza Slovenije

Ljubljana

od 2015-04-03 do 2015-04-05