Koljanin i Dina Madir u finalu

Na memorijalnom XXI.Elek Matolay turniru u Mađarskoj sudjelovale su i naše dvije djevojke Karmen Koljanin i Dina Madir, te natjecateljica GK Rijeka, Ana Poščić. Pod vodstvom trenera Miroslava Končarevića. U višebojskom dijelu natjecanja nastupilo je ukupno 24 seniorke iz pet zemalja: Mađarske, Hrvatske, Luxemburga, Srbije i Nizozemske

Najbolje plasirana 8. u višeboju sa ukupno 45.600 bodova bila je A.Poščić. Odmah iza nje na 9.mjestu je D.Madir sa 45.0 bod., a Koljanin je zauzela 13.mjesto sa 42.10 b. Naše cure nastupile su u finalu po spravama: Madir na preskoku 7.mj. sa 12.70 b, a na ručama 6.mj sa 9.80 b;  Koljanin na gredi je osvojila7.mj sa 10.30 b, A.Poščić isto greda 8.mj. 9.60 b. na parteru je Poščić 7. mj  11.20 b, a Madir je 8. sa11.10 b.
Ovo je bilo prvo natjecanje u ovoj godini i vidjelo se da forma još nije najbolja i izvođenje vježbi nije rutinirano što je uzrokovalo i padove kod naših cura. Na turniru je sudila Dijana Lukašić iz GK Rijeka. Sve u svemu bio je ovo ipak solidan nastup za početak sezone.