Novi program za djecu, dijete i roditelj

Program je namijenjen djeci od 2 do 4 godine života i za sada će se odvijati jedan put tjedno i to subotom od 18,00 – 19,00 sati u našoj dvorani na SC Poljud. …..

U Programu djeca uz pratnju roditelja zajedno sa stručnim trenerom savladavaju osnovne vježbe prilagođene njihovoj dobi i uzrastu.

Ovo je dakle prvi korak ulaska u svijet gimnastike koji će predstavljati izvrsni pripremu za naknadno samostalno uključivanje u napredni program. Što se dijete ranije uključi u vježbanje, imati će dobrobiti od toga koje će se eksponencijalno povećavati jer su prvih 5 godina za djecu izuzetno važan period života, na svim nivoima njihova funkcioniranja.

Ne zaboravite:
Gimnastika za svako dijete bez obzira na fizičke predispozicije!
Gimnastika je temelj svih sportova, te donosi čitav niz psihofizičkih dobrobiti!
Investiranjem u gimnastički program investirate u zdravlje Vašega djeteta.!
Učinci sudjelovanja u gimnastičkom programu ostaju s djetetom tijekom cijeloga života.

GIMNASTICKA RADIONICA (PDF – 42 KB)
GIMNASTIKA RODITELJ I DIJETE (PDF – 28 KB)