Roditelji i djeca vježbaju zajedno

Osnovne informacije o programu “Roditelji i djeca vježbaju zajedno”

 

Osnovne informacije o programu "Roditelji i djeca vježbaju zajedno" 

Početak programa : 3.9. 2012.

Satnica : utorkom 11 – 12 h ; četvrtkom 15.45 – 16.45 ; subotom 18 – 19 h

Cijena : 1x tjedno = 120 kn ; 2 x tjedno = 170 kn ; 3 x tjedno = 190 kn

Informacije i predbilježbe : Deni Borozan 091 202 33 62

 

Program roditelj i dijete
Zašto smo osnovali sekciju "Roditelji i djeca vježbaju zajedno"?

Jednostavno, shvatili smo da manju djecu, već od dvije godine života treba uključiti u sport adekvatan njihovom uzrastu, da za to imaju želju i potrebu.

Također smo shvatili da ni jedno tako malo dijete neće raditi sa trenerom i da mu je potreban roditelj, jer u njega ima bezgranično povjerenje.

I pogodili smo! Postigli smo da roditelji i djeca zajednički provode vrijeme u radu, učenju gimnastičkih prvih koraka, u savladavanju prepreka i postizanju prvih malih rezultata.

Trening započinje na crti, u vrsti. Dijete i roditelj se drže za ruke i otpočinje trening. Vježbe zagrijavanja i razgibavanja prilagođene uzrastu uz pjesmice i brojalice vode do sprava na kojima se djeca uz pomoć roditelja penju, sa njih skaču, uče se i vrlo brzo nauče prvi kolutovi, hodanja po maloj, pa većoj gredici, penjanje po švedskim ljestvama, skokovi na trampolinu, utrke zečića, žaba, kariola, skakanja u jamu… Trening završava ponovo na crti uz nezaobilazne bombone i pozdrav.

Ova sekcija je postala nezaobilazni dio klupskog programa, pa sudjeluje u tradicionalnim klupskim božićnim revijama na kojima prikazuju što su naučili.

Program roditelj i dijete
No, vježbanje sa roditeljem značajno je i za starije dijete (čak i do 4 godine) koje po uzrastu pripada starijoj grupi, ali se teško prilagođava svojim vršnjacima, a želi vježbati. U takvim slučajevima, kako bismo omogućili djetetu da i dalje vježba gimnastiku , predlažemo ovu sekciju. Takav stav , motiviran željom da se dijete ne osjeća odbačenim od suvježbača, rezultirao je ponovnom socijalizacijom djeteta kojemu je u tome direktno pomagao roditelj. Nakon takvog procesa, dijete neprimjetno ponovo lovi utrku za starijom grupom.

Izuzetno smo ponosni na ovu sekciju, jer je pristup pokazao potpuni uspjeh, roditelji su sa djecom, djeca su kroz igru savladala prve gimnastičke korake, a veze koje se stvaraju kroz rad, igru, smijeh i veselje, garancija su da smo svi zajedno ostvarili cilj: uvrstili igru i sport u dječji život.

Važnost tjelesnog vježbanja (sporta) djece i mladeži

 Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovo djece i mladeži.

Danas se sve više teži da se svako dijete, razvija ne samo u svojim umnim, čuvstvenim, društvenim i duhovnim dimenzijama nego i u psihofizičkim.

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i utjecaj.Sport predstavlja opće ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. Ljubav prema sportskom izrazu ljudskih sposobnosti, užitak u širenju granica ljudskih mogućnosti, spontanost i interes za ljudsku dramu što se odvija u sportskom natjecanju, daju sportu poseban potencijal, što je posebno važno za djecu i mlade. Za njih su igra i sport izraz života.

roditelji i dijete
Sport je ljudskoj prirodi "prirođena" aktivnost. On budi jak interes i ima snažnu privlačnost. To je veliki odgojni potencijal i odgojna snaga. Sport je izvanredno odgojno sredstvo. On omogućava djeci da razviju svoje humane kvalitete i promiče autentične ljudske vrijednosti, a do toga se dolazi odgojem. Odgoj za ljubav, život i zajedništvo čuva nas od egoističnog zatvaranja u sama sebe i gradi snažnu prepreku širenja droge, alkohola i kriminala koji su u današnje vrijeme vrlo rašireni.

Zdrava, okretna, spretna i vješta djeca mogu lakše "nositi" sve nedaće i teškoće života te mogu lakše obavljati svoje radne i društvene zadaće.

Preuzeto sa web stranice www.dijete.net