Završili sudački seminari

Nacionalni gimnastički centar Aton 22.veljače okupio je čak 44 kandidata na nacionalnom sudačkom tečaju i ispitu koji su vodili Mario Vukoja, Damir Fotak i Petar Režić. Svi kandidati su uspješno prošli izrazito teške ispite i stekli zvanja od klupskog i regionalnog suca do nacionalnog pripravnika i nacionalnog suca. “

Dva tjedna poslije u periodu 28.II – 03.III održan je seminar i ispit za šensku sportsku gimnastiku (ŽSG), kojem je pristupilo čak 61 kandidatkinja. Sve koje su položile praktični i teorijski dio ispita dobile su licence za period 2013. – 2016. godine. Seminar i ispit vodila je  Vrhovna sutkinja Dunja Lederer Hodžić, a isti je uspiješno položilo njih 48, dok njih 13 nije zadovoljilo jedan dio ispita, pa će one dobiti priliku da polažu ponovo onaj dio ispita koji nisu zadovoljili. Na ovim ispitima od naših sudaca i sutkinja koji su pristupili ispitu licence su dobili:
-u MSG Dražen Pavić i Ivo Borozan (regionalni), Mirko Ðerek (klupski);
-u ŽSG Tina Erceg (Nacionalna), Ivana Kvasina i Ilijana Zekić (Nacionalna pripravnica), prvi put je polagala ispit i Ružica Buzov (Regionalna).
Čestitamo na uspiješno odrađenom ispitu.