Reprezentativna testiranja u Nedelišću

U nacionalnom gimnastičkom centru “Aton” u Nedelišću kroz siječanj i veljaču održana su testiranja OFP i TFP reprezentativnih kandidata i kandidatkinja za sve uzrasne selekcije.

Testiranja se provode kako bi imali uvid u pripremljenost i sposobnosti gimnastičara-ki koji su potencijalni kandidati za velika međunarodna natjecanja kao što su EP, SP i SK i to za duži period od 2011. – 2014. godine. Od naših članova testiranjima su prisustvovali: Dina Madir, Ružica Buzov, Karmen Koljanin, Tea Lalić, Marina Božanić, Lucija Turk, Duje Madir, Lovre Jukić i Luka Pavičić. Najbolja hrvatska gimnastičarka Tina Erceg oslobođena je ovih testiranja zbog fakultetskih obveza i zbog priprema za nastupe na SK i EP koji poćinju u ožujku. Nakon testiranja i prikazanih vježbi možemo konstatirati da su naši članovi  prikazali zavidan nivo znanja i fizičke pripremljenosti, te će se o njima voditi računa u narednom periodu kako bi još mogli napredovati.