Seminari za suce

U protekla dva vikenda u Nedelišću su održani seminari za sutkinje i suce na kojima su iz našeg kluba prisustvovali Sunčica Delaš Kalinski, Tina Erceg, Ivo Borozan, Mirko Ðerek i Dražen Pavić.

Seminar je bio obvezan za sve jer se na njemu stjecala licenca za suđenje u ovoj godini, a svi oni koji su željeli mogli su polagati ispit za veći rang. Tako su ispit za nacionalne sutkinje III kategorije položile Sunčica i Tina kojima upućujemo čestitke. Svi licencirani imaju prvenstvo suđenja na natjecanjima u 2011. a oni koji nisu dobili licencu ili nisu položili ispit imati će priliku polaganja u travnju kada je predviđen drugi termin za polaganje ispita.