Uvodni sastanak Erasmus + projekta “Family in gymnastics – Famnastics” / Kick off meeting: Erasmus+ project: “Family in gymnastics – Famnastics”

Danas je održan uvodni sastanak konzorcija Erasmus+ projekta “Family in gymnastics – Famnastics”: nositelja projekta Gimnastičkog kluba Marjan i partnera Gimnastične zveze Slovenije i Sokolskog društva Vojvodina iz Novog Sada. Obzirom na epidemiološke uvjete, susret je održan online ali prvo radno druženje “u živo” je planirano za svibanj, 2021. godine. Sastanak je protekao u radnoj atmosferi u kojoj su postavljeni strateški radni paketi od istraživanja tržišta zemalja konzorcija do planiranja, implementacije programa, evaluacije i diseminacije. Cilj ovog dvogodišnjeg projekta je uz potporu Europske unije utemeljiti program gimnastičkog gibanja za različite generacije s ciljem prevencije i očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja, socijalnu inkluziju, međusobnu potporu, međukulturalnu komunikaciju, ističući obitelj kao centar događanja: gimnastika…obitelj u gimnastici… “Family in gymnastics – Famnastics”.

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Potpora Europske komisije proizvodnji objave na ovoj web stranici ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.


The “kick off” meeting of the Erasmus + project consortium of the project “Family in gymnastics –  Famnastics” was held today: the project holder Gymnastics club Marjan and the partners Gymnastics Association of Slovenia and the Sokol Association of Vojvodina from Novi Sad. Due to epidemiological conditions, the meeting was held online, but the first Transnational meeting – as the first work gathering “live” is planned for May, 2021. The meeting took place in a working atmosphere in which strategic work packages were set up, from market research of the consortium countries to planning, program implementation, evaluation and dissemination. The aim of this two-year project co- funded by the European Union is to establish a gymnastics movement program for different generations in order to prevent physical and mental health, to provide social inclusion, mutual support, intercultural communication, emphasizing the family as a center: gymnastics…family in gymnastics…FAMNASTICS.

Disclaimer:

“The European Commission’s support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”