01 Sij 1970

11. Zelena Jama Open

Tip događaja:
Lokacija:
Organizator:

1 Siječanj 12:00 - 1 Siječanj 12:00

GK Zelena Jama

Ljubljana

od 2013-05-25 do 2013-05-26